Šta je kolonjska voda?

Šta je kolonjska voda?

Šta je kolonjska voda?

Kolonjska voda (Eau de Cologne)

Naziv “kolonjska voda” potiče još iz ranog 18. vijeka, a vezuje se za italijanskog parfimera Giovannija (ili Johanna) Mariu Farinu, koji se iz rodne Italije doselio u njemački grad Keln (Cologne). Navodno, Farina je svoj prvi proizvod naptavio 1709. godine i nazvao ga kolonjskom vodom (tj. vodom iz Kelna) u čast svog novog doma.  Porodica Farina je vjekovima nastavila svoj biznis, tako da prvobitna fabrika i danas postoji i predstavlja najstariju aktivnu fabriku parfema na svijetu. Inače, kolonjska voda je toliko postala popularna u 18. vijeku da se mogla naći u velikim količinama na gotovo svim evropskim dvorovima.

Kada su na samom kraju 18. vijeka Francuzi uspostavili slobodnu trgovinu u Kelnu, kolonjska voda je postala toliko popularna, da su mnogi tadašnji trgovci počeli da prave svoje proizvode dajući im ovaj naziv. Kako u to doba nije postojala mogućnost da se zaštiti naziv brenda, ovu pojavu nije niko mogao spriječiti. Porodica Farina je čak u tom periodu vodila spor sa jednom drugom trgovačkom porodicom (Mulhens) oko upotrebe naziva “kolonjska voda”. 

    

Na kraju, treba dodati da je fabrika koju je osnovao Giovanni Farina postoji i danas u Kelnu: Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichs-Platz GmbH i predstavlja najstariju fabriku kolonjske vode i parfema na svijetu.

Ipak, treba dodati i ovo: najčuvenija kolonjska voda koja se danas može naći u prodaji je ipak 4711, koju je krajem 18. vijeka kreirala upravo porodica Mulhens, sa kojom su Farine vodile spor oko naziva “kolonjska voda”.

© 2024 BARKOD. ALL RIGHT RESERVED. Proudly by Smart Web.