OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA i POLITIKA PRIVATNOSTI

Ovim Opštim uslovima korišćenja BAR-KOD SHOP d.o.o. Online prodavnice (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se uslovi pod kojima se ostvaruje pravo na kupovinu i plaćanje proizvoda iz ponude BAR-KOD SHOP d.o.o. putem online prodavnice (u daljem tekstu: Online prodavnica).

Online prodavnica omogućava punoljetnim fizičkim licima (u daljem tekstu: Kupci) izbor i naručivanje proizvoda iz ponude Online prodavnice (u daljem tekstu: Proizvodi).

PRIVATNOST

Prijavom za korišćenje Online prodavnice, Kupac ostvaruje pravo da elektronski, putem Online prodavnice, vrši naručivanje Proizvoda.

Prilikom prijave i/ili kupovine Proizvoda, od Kupca se traži da ostavi određene lične podatke (ime i prezime, adresu, kontakt podatke). Kupac prijavom i/ili kupovinom u Online prodavnici daje izričitu saglasnost da Bar-Kod Shop d.o.o. gorenavedene podatke čuva i obrađuje za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa Proizvodima kupljenim/naručenim putem Online prodavnice, uključujući naplatu potraživanja, poboljšanje usluga Online prodavnice i sprječavanje bilo kakvih zloupotreba.

Bar-Kod Shop d.o.o. će preduzeti sve neophodne i raspoložive mjere, a u skladu za važećim propisima o zaštiti ličnih podataka, da zaštiti podatke Kupca od bilo kakve zloupotrebe od strane trećih lica.   

Online prodavnica može koristiti kolačiće (‘cookies'). Ovi kolačići se koriste kako bi se skladištile informacije o Kupčevim preferencama i stranama koje je posjetio, a sve u cilju optimizacije Kupčevog iskustva u koriščenju Online prodavnice.

DJECA

Online prodavnice neće namjerno prikupljati bilo kakve lične informacije od djece ispod 13 godina starosti. Ukoliko smatrate da je Vaše dijete ostavilo bilo kakvu takvu informaciju na sajtu, preporučujemo da nas kontaktirate, a mi ćemo preduzeti sve neophodne mjere koje su nam dostupne kako bismo takve informacije što prije uklonili iz naše arhive.

Preporučujemo roditeljima/starateljima da nadgledaju i savjetuju djecu tokom korišćenja interneta.

PLAĆANJE I CIJENE

Svi naši kupci mogu da odaberu jednu od sledećih opcija plaćanja:

- Plaćanje pouzećem – izmirivanje iznosa prilikom dostave. U ovom slučaju, licu koje Vam isporučuje kupljeni proizvod plaćate isključivo gotovinski.

- Online plaćanje prilikom kupovine - platnim karticama svih crnogorskih banaka.

Sve cijene iskazane u Online prodavnici su u eurima (€), bruto sa svim pripadajućim porezima.

Troškove dostave snosi Bar-Kod Shop d.o.o. za sve porudžbe od preko 20€. Ukoliko je iznos porudžbe do 20€, kupcu se obračunava dpdatni trošak od 3€.

Bar-Kod Shop online prodavnica zadržava pravo da odbije bilo koju porudžbu koja sadrži pet (5) ili više jedinica istog artikla.

ISPORUKA

Za svaku kupovinu u iznosu preko 20€ putem naše online prodavnice obezbjeđujemo besplatnu isporuku direktno na Vaša vrata. Ukoliko je vrijednost kupovine do 20€, isporuka na Vašu adresu košta 3€. Isporuku vrši Pošta Crne Gore u roku od 48h od porudžbe (odnosno u roku od 72h ukoliko je porurdžbina napravljena vikendom).  Isporuke se ne vrše nedjeljom.

Procedura isporuke

Isporuka se uručuje primaocu ili ovlašćenom licu i tom prilikom primalac potpisuje adresnicu na kojoj je osim datuma prijema navodi i tačno vrijeme prijema pošiljke. Kada pošiljku u ime primaoca prima njegov punomoćnik, član domaćinstva ili lice koje je stalno zaposleno kod primaoca, u potpisu se naznačava njegov odnos prema primaocu.

Prilikom neuspjelog uručenja pošiljke na adresi primaoca, primaocu se ostavlja Izvještaj o prispjeću pošiljke sa obavještenjem kada, gdje i do kog roka pošiljku može podići u jednoj od poslovnica pošte.

Predstavnik Pošte je dužan da telefonskim putem pozove primaoca i obavijesti ga o prispjeću pošiljke.

Za pošiljke sa otkupninom, tj. one koje se plaćaju pouzećem (gotovinski, prilikom isporuke), kurir Pošte CG preuzima od krajnjeg kupca iznos otkupnine koji je upisan na uplatnom nalogu.

Kupac je dužan da pripremi tačan iznos iznos otkupnine.

REKLAMACIJE

Kupac ima pravo da podnese prigovor u sljedećim slučajevima:

  • ako kupljeni proizvod nije saobrazan ugovoru
  • na račun za kupljeni proizvod
  • iz drugih sličnih razloga, a u skladu sa ovim zakonom.

U slučaju da Kupac ulaže reklamaciju (prigovor) na kupljeni Proizvod, za sva objašnjenja i proces reklamacije može se obratiti putem telefona 020/481-021 ili elektronskim putem na e-mail adresu office@barkodshop.com.

Reklamacija proizvoda se može izvršiti i u bilo kojoj od BAR-KOD SHOP parfimerija u Crnoj Gori i to na sljedeći način:    

  • Kupac dobija formular prigovora za reklamaciju robe, koji treba da popuni podacima po zahtjevu teksta, u dva primjerka , uz napomenu svojeru čnog potp isa;
  • od Kupca se traži da preda robu na koju se odnose primjedbe, kao i račun ili neki drugi dokaz koji potvrđuje da je predmetna roba kupljena u Online prodavnici;
  • prigovor Kupca se evidentira u Knjizi prigovora i prvi primjerak predaje Kupcu , koji mu ujedno služi i kao po tvrda o prijemu prigovora, dok se drugi primjerak odmah dostavlja u sjedište društva na dalje rješavanje.

Kupac ima pravo da podnese prigovor u sljedećim rokovima:

  • u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u rokovima iz člana 49. Zakona o zaštiti potrošača;
  • na račun odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana plaćanja računa

Svi prigovori moraju se riješiti u rokovima propisanim članom 27. Zakona o zaštiti potrošača.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Bar-Kod Shop d.o.o. ulaže sve napore da sve informacije o proizvodima u Online prodavnici budu tačne. Ipak, Bar-Kod Shop d.o.o. ne snosi odgovornost ukoliko se javi greška u opisu Proizvoda, ili slika Proizvoda ne odgovara njegovom stvarnom izgledu.

Bar-Kod Shop d.o.o. ne snosi bilo kakvu odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati tokom korišćenja Online prodavnice a usljed prekida Internet konekcije.

Korišćenjem Online prodavnice, Kupac potvrđuje da je u cjelosti upoznat sa ovim Opštim uslovima i da je saglasan sa njihovom primjenom.

© 2024 BARKOD. ALL RIGHT RESERVED. Proudly by Smart Web.